Vad händer när någon dör?

 

Vi hjälper dig att hämta den avlidne och kistlägger, det vill säga bäddar ner och klär på (egna kläder) om så önskas. Det finns även möjlighet att närvara och se din kära och lägga ner en blomma eller en personlig sak som en teckning, ett brev eller ett favoritföremål. Att se den döda kan vara ett viktigt steg i sorgearbetet och en bekräftelse på att allt blir på det sätt som vi har kommit överens om. Vi förbereder noga om barn vill närvara. Vi transporterar sedan kistan till en bisättninglokal (kistrum intill kyrkan eller kapellet) i avvaktan på begravningsceremoni.
 
Läs mer under Bra att veta
 
Här nedan förklarar vi några av de företeelser som kan förekomma i samband med dödsfall och begravning

Händer och prästkrage


Dödsbevis

 
Den läkare som konstaterat dödsfallet sänder dödsbevis till skattemyndigheten som också har hand om folkbokföringen. Härifrån meddelas dödsfallet till övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting.

 

Obduktion

 
Om dödsorsaken inte är fastställd görs en obduktion det vill säga ett operativt ingrepp Det kan orsaka en viss förskjutning på val av begravningsdag.

 

Balsamering

 
Balsamering innebär att blodet byts ut mot en formalidlösning. Detta utförs beroende på dödsorsak eller på att den planerade begravningen dröjer. Balsamering är vanligt framför allt i Stockholm på grund av att väntetiden för begravningen är längre än i andra delar av landet. I Stockholm har landstinget beslutat att balsamering utförs per automatik efter 10 dagar efter dödsfall. Denna kostnad belastas dödsboet.
 

Dödsannons

 
Med en dödsannons tillkännager och informerar ni att er närstående har avlidit och när ceremonin ska äga rum samt om ni vill ha hjälp med svar om deltagande till minnesstund. Vi hjälper dig med utformning symbol, dikt etc. Det går även att utforma en annons efter begravningsceremonin har ägt rum.