Att minnas tillsammans

 

En ros

Efter begravningsceremonin samlas man ofta för att äta och dricka något och tillsammans minnas den som gått bort. En minnesstund går att göra både enkel och avancerad. Att utgå från sin käras livshistoria kan vara ett sätt att hedra och minnas. Kanske kan du hitta ett tema, förbereda bilder, film, musik, minnesbord eller annat. Det viktiga är att minnesstunden blir ett vackert avslut.