Gravplats, gravvård eller minneslund

 

Minneslund Bromma

Kremering och gravsättning av kista ska enligt begravningslagen ske inom en månad efter dödsfallet (ny lag sedan maj 2012). När det gäller gravsättning av aska medger lagen att man väntar upp till ett år efter att kremeringen är utförd (beroende på årstid för dödsfallet). Under tiden förvaras askan avgiftsfritt hos kyrkogårdsförvaltningen.
För stenarbeten samarbetar vi med Sten & Gravyr, Hans Nilsson.

 

Vi hjälper dig gärna med val av gravplats, gravvård eller minneslund.

Här är några frågor att fundera kring innan du bestämmer dig:

Ska en kista eller urna gravsättas?

 

Finns det en familjegrav?

 

Val av plats; naturnära skogskyrkogård eller på en traditionell kyrkogård?

 

Ska det finnas plats för ytterligare gravsättningar på denna gravplats?

 

Finns det speciella önskemål om gravstenen eller val av gravplats?

 

Är spridning av aska i minneslund eller på annan speciell angiven plats eller hav ett önskemål?

 

Urngrav / Kistgrav: en urngrav har bara utrymme för askurnor till skillnad mot en kistgrav som rymmer både kistor och urnor. Med urngrav menas gravplats i jord, urnmur eller kolumbarium.

 

Gravsättning i minneslund: är en anonym gemensam gravplats där askan efter den avlidne strös alternativt grävs ned. Det är dock inte möjligt för anhöriga att vara med vid gravsättning och inte heller få veta exakt var i minneslunden gravsättning skett. Smyckning sker vid gemensamma smyckningsplatser.

 

Spridning av aska: kan ske i en minneslund eller får också ske på annan plats som öppet hav, fjäll eller skog men då får man söka särskilt tillstånd hos länsstyrelsen i det län som spridningen avser.

För spridning av aska till havs samarbetar vi med olika rederier t ex Rederi Stockholms Ström och Trälhavets rederi mfl. 

 

Gemensam askgravplats / askgravlund är ett alltmer vanligt alternativ till minneslund eller urngrav. Graven förses med namnbricka på avsett monoment/sten och anhöriga får vara med vid gravsättningen Askan gravsätts då i ett tyghölje eller som lös aska. Kyrkogårdsförvaltningen sköter graven och man får lägga blommor och ljus på avsedd plats.