Planera och utforma en begravning

 

BlommaBegravningen utformas ofta enligt redan etablerade riter som till exempel Svenska kyrkans ordning eller annat trossamfunds ordning.I samråd med präst och organist utformar ni ett personligt griftetal som speglar den avlidne där musikens val även har en stor betydelse.  Den Borgerliga begravningen som är helt fri till sin form blandar ofta kulturer med olika livsåskådningar på så sätt kan anhöriga helt utforma sin egen personliga ”avskedsakt”.

 

En begravning drabbar alla förr eller senare. Det finns inget som är rätt eller fel. Tillsammans med er hittar vi en röd tråd som speglar er käras livshistoria,  intressen mm.

 

Riten eller avskedsakten är viktig för de efterlevande. Den bekräftar dödsfallet och lyfter fram sorgen och känslorna. Den hjälper också de sörjande att leva vidare. I forskningsstudier har det framkommit att praktisk sysselsättning har  en mycket läkande effekt i samband med bearbetning av sorgen.

 

Vi inspirerar och vägleder dig genom att utforma dina personliga önskemål oavsett vilken typ av ceremoni du väljer. Det är viktigt att ta hänsyn till den bortgångnes egna önskemål samtidigt är det ju du och andra efterlevande som ska ta fram ett personligt och ett sista farväl. Under flikarna Kyrklig begravning och Borgerlig begravning hittar du olika förslag.