Blomvas
Några boktips

 

”Våga leva , Våga dö ” av Carita Portuondo Andersson
 
Carita Portuondo Andersson är journalist och har intervjuat många människor som förlorat familjemedlemmar. Hon har pratat med präster, psykoterapeuter, sjukskötare och begravningsarbetare. Du får veta vad som händer med kroppen när en människa dör, hur det går till på krematoriet och på kyrkogården. I Våga leva – våga dö får du också veta hur folk i andra länder begraver sina nära.
 
”Sorgbearbetning – ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall” av John W James och Russell Friedman /2003
 
”Tiden läker alla sår.” ”Var stark för barnens skull.” ”Livet går vidare.” Klyschorna kring sörjandet är många! Så hur gör man då, när den man älskar gått bort eller försvunnit… Läs gärna mer om ämnet på www.sorg.se
 
”Hejdå! Begravningsboken av Lotte Möller
 
Nya tider, nya begravningsseder. Men vem bestämmer vad man får och inte får? Begravningsbyråerna, kyrkan, staten eller de anhöriga? Lotte Möller har skrivit en debatt- och handbok om det svenska begravningssystemet som är häpnadsväckande annorlunda än andra länders, till och med det danska och det norska.
 
”Döden en del av livet” av Rune Nilsson /2008
 
Rune Nilsson hjälper oss med sin finstämda och lättillgängliga bok att eftersträva öppenheten inför döden.  Han gör det hänsynsfullt men ändå med tanke på alla de praktiska och svårbedömda frågor, som är oundvikliga och som ofta ska besvaras i djup förtvivlan och förvirring.
 
Den Svenska Högtidsboken” av Marie Lundquist, Carl-Johan Kleberg, Göran Palm /2000
 
Har tagits fram för att fylla behovet av alternativa ceremonier inför livets olika högtider i samband med kyrkans skiljande från staten. Boken innehåller sånger som kan sjungas, dikter som kan högläsas och idéer om ceremonier som kan användas vid livets och årets högtider.
 
”Borgerlig Begravning : att planera, genomföra och förätta” av Gunnel Atlestam, Lykke Backer / 2011
 
Konkreta tips på hur borgerliga begravningar kan arrangeras.

 

”Om bland tusen stjärnor – en tankebok om döden” av Per Ragnar /2009
Per Ragnar berättar om sina mest personliga upplevelser och för ett mänskligt och sunt resonemang kring frågor som: Vad säger världsreligionerna? Hur ser vetenskapen på döden? Hur sörjer man och lever vidare på samma gång?