Fakta om begravningar

Solnedgång  
 
Här hittar du aktuella fakta om begravningsceremonin i Sverige och utomlands:
 
Riksdagen har beslutat om ny begravningslag som påverkar både begravningsbranschen och allmänheten. Begravning måste nu hållas inom en månad efter dödsfallet(tidigare två månader). Denna lag gäller f o m 1 maj 2012.
 

I Norge ökar begravningstiden från 8 dagar till 14 dagar

 

Flexibiliteten i kyrkor och kapell ökar med möjlighet till lördagsbegravningar på olika platser i Sverige

 

Antal kremeringar i Sverige ligger på 78,6 % för 2011

 

Att söka anstånd om att sprida aska i Sverige har fördubblats de senaste 10 åren

 

Borgerliga Begravningar har ökat till under 2012 till drygt 9 % (i Stockholms- området ca 12%)

 

Akt med urna och efterföljande gravsättning förekommer allt mer

 

Direktkremering med efterföljande minnesstund förekommer allt oftare

 

I England har det blivit vanligt att plantera ett träd efter sin kära istället för en gravsten t ex.

 

Alternativ till bårtäcke är en flagga från tillhörande nationalitet eller exempelvis ett föreningsmärke eller kommunsköld.

 

Ekologisk begravning : På senare år har en metod att frystorka avlidna (promession) lanserats som ett ekologiskt alternativ. Metoden existerar dock endast i teorin. En annan metod, resomation, går ut på att genom alkalisk vätska samt hetta och tryck förvandla kroppen till ett pulver som kan gravsättas. Resomation tillämpas marginellt i USA.