Skymningsbild och löjtnantshjärtaAtt tänka på när någon dör

 

Informera närmast berörda

 

Ta hand om husdjur

 

Ta hand om posten och vid behov adressändra

 

Vilka har extranycklar till bostaden samla in dessa

 

Meddela olika försäkringsbolag

 

Säg upp hyreskontrakt, abonnemang och autogirobetalningar

 

Meddela bank och makulera bankkort, matkort etcetera

 

Töm kylskåp och släng sopor

 

Sänk värmen

 

Återlämna handikapp hjälpmedel och larm till hjälpmedelscentralen

 

Flytta på bilen så ni inte får P-böter

 

Ändra gravrättsinnehavare på de gravar den avlidne skötte om

 

Tänk på att dödsboet står för begravningskostnaderna och att de kostnaderna har förtur. Betala därför inte andra räkningar förrän bouppteckningen är klar. Om det råder brist i dödsboet kan du som anhörig ansöka om bidrag hos kommunen. Det kallas dödsboanmälan. Om denna godkänns så behöver ingen bouppteckning göras