Väg till himlenVad ingår i

 

begravningsavgiften?

 

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift till sin hemkommun. I denna ingår en anvisad lokal för ceremonin, kremering och gravplats under 25 år samt vissa transporter. Om du är medlem i Svenska kyrkan så håller kyrkan med präst och organist.  Väljer du en annan plats för ceremonin än den som anvisats eller en borgerlig ceremoni i stället för en kyrklig så innebär det i regel merkostnader för lokal, transport och en borgerlig officiant (om du valt en annan person än den som kommunen har utsett).

 

Se: begravningslagen 9 kap 6§