SjöpaviljongenBorgerlig begravning

 

I en borgerlig begravningsakt  har du helt fria händer att skapa en ceremoni som inte styrs av något regelverk. Ceremonin utformas helt utifrån den avlidnes eller de anhörigas önskemål. En anhörig eller en arbetskamrat kan vara borgerlig officant. Begravningsbyrån kan också hjälpa dig att utse en lämplig person. Kommunen är skyldig att upplåta en lokal, vanligtvis ett kapell( Råcksta), och tillhandahålla en utsedd officiant. Givetvis kan begravningen hållas på vilken vacker plats som helst, inomhus eller utomhus. Kostnader för lokal och officiant kan då tillkomma.
 

Så här kan en Borgerlig
begravningsakt arrangeras

 

Ingångsmusik

Inledning av officianten

Solosång eller annan musik

Diktläsning

Minnestal

Officianten pålyser en tyst minut, lägger blommor eller tänder ljus

Närvarande tar avsked

Solosång eller annan musik

Diktläsning

Avslutningstal (fridlysning)

Utgångsmusik