Vad kostar en begravning?

 
PionVi på Rospiggens begravningsbyrå arbetar utifrån ett paketpris. Det är viktigt att inte välja bort olika delar i vårt arbete som sedan ni anhöriga saknar eller tycker borde funnits med.

 

Det är så lätt att man bara ser till priset men inte förstår innebörden av tjänsten, för oss är helheten det viktiga. Vi jobbar med ett personligt engagemang och i ett nära samarbete med er anhöriga och vi har tagit med de tjänster som vi anser hör till ett värdigt avsked.

 

I vår grundavgift väljer man till olika alternativ beroende på önskemål och vad som känns rätt för just den som begravningen avser, såsom kista, annons, programkort, blommor, solist m.m.

 

Det går givetvis att ändra lägga till eller ta bort och om ni vill veta en mer exakt prisuppgift så ring eller maila oss dina önskemål så återkommer vi till er inom kort.

 

Se våra prisexempel

 

Vad som ingår i vårt paketpris i samtliga exempel

 

Administrativa tjänster, rådgivning, hjälp med utförande av annons, program, omhändertagande av avliden (svepdräkt eller egna kläder), personligt avsked (öppen kista), representant vid ceremonin, fotografering och minnesalbum.

 
Ex 1 Kyrklig/borgerlig begravning
 
Paketpris 9.800:-
Transporter 2.200:-
Kista 3.100:- (furu)
Urna 900:- (vid minneslund avgår denna)
Annons ca 2.500:-
(lokal tidning -rikstäckande tidning från 4.500-10 000 kr)
Hyra lokal (tillkommer vid ev borgerlig begravning)
Arvode Borgerlig officiant
 
Summa: ca 18.500:-
 
Blommor tillkommer efter önskemål
Bårtäcke kostar inget extra

 
Ex 2 Kyrklig/borgerlig ceremoni
 
Paketpris 9.800
Transporter 2.200:-
Kista 6.900:-
Urna 1.500:- (vid minneslund avgår denna)
Annons 5.500:- (rikstäckande dagstidning)
Tryckt program 1.000:- (30-50 personer)
Lokal hyra
Arvode Borgerlig officiant
 
Summa: 26.900:-
 
Blommor tillkommer enligt önskemål
Bårtäcke ingår
 
Ex 3 *Direktkremation – ceremoni med urna
 
*Med direktkremation menas att kistan kremeras före ceremonin det går att även boka gravsättning i anslutning till ceremonin vilket blir väldigt fint.
 
Pris från 7.500:- Enkel kista och urna ingår.
 
I samtliga exempel kan man lägga till solist ca 3.500 kr, *minnesstund, beroende på lokal och mat
 
*minnesstunden är vanligtvis ett kuvertpris/person från 100-300 kr
 
Ev bouppteckningskostnad och sten alternativt inskription i sten tillkommer på separat faktura efter begravningen.